Toldy Ferenc Gimnázium címere / Coat of arms of Ferenc Toldy High School
az eredeti 1854-ből, illetve annak megújított változata / from the original 1854 and a renewed version
logó alapja: a Toldy Ferenc Gimnázium főbejárati kilincse, egy kiméra
logo base: the main entrance handle of the Toldy Ferenc High School, a chimera
irodai arculat / corporate identity
DIÁKÉLET / SPORT / ARCULATI ELEMEK
STUDENT LIFE / SPORTS / FACIAL ELEMENTS
„A szárnyak repülés közben nőnek.”
"The wings grow in flight."
utcai és iskolai pólók / sportmezek 
street and school t-shirts / sports jerseys
Back to Top